Flora- en faunaonderzoek golfbaan ‘De Haar’

In 2007, 2012, 2016 en 2018 is het Zuiderpark van kasteel ‘De Haar’ in het kader van de uitbreiding van golfbaan ‘De Haar’ intensief onderzocht op aanwezigheid van beschermde planten en dieren.
Bijzondere plantensoorten van het parkbos zijn Bosaardbei, Boszegge, Elzenzegge, Grote keverorchis, Hartbladzonnebloem.
Rosse vleermuis heeft verschillende kraamkolonies in de holtes van de oude soms monumentale bomen van het parkbos.
In twee poelen bij hole 2 is voortplanting van Kamsalamander vastgesteld.
Langs de vijver staan bomen die fungeren als broedplaats van steeds grotere kolonies Aalscholver en Blauwe reiger. Deze bomen zijn ook belangrijk als slaapplaats van soms wel 100 Grote zilverreiger en als visstek van IJSvogel.
Leidend uitgangspunt van het ontwerp van de nieuwe golfbaan is deze natuurwaarden te behouden.

Bureau Schenkeveld project de Haar grote weegbreezonnebloem Bureau Schenkeveld project de Haar grote kamsalamander poel

Bureau Schenkeveld project de Haar grote keverorchis Bureau Schenkeveld project de Haar beukenlaan 

Bureau Schenkeveld project de Haar grote veldkaart

Start typing and press Enter to search

Bureau Schenkeveld project vorssel plattedel poelBureau Schenkeveld project standvast kauw schoorsteen