Natuurcompensatieplan DE HOOGE VORSSEL

Ter compensatie van de aanleg en uitbreiding van golfbaan The Duke in Nistelrode is verspreid over 15 locaties in de gemeente Bernheze meer dan 35 ha nieuwe natuur aangelegd. Het plan is in 2013 tot stand gekomen in intensief overleg met BMF, Milieudefensie, IVN en VNC. Belangrijke doelsoorten zijn dassen en struweelvogels. Ten behoeve daarvan zijn landschapselementen als poel, hoogstamboomgaard, houtwal, haag en mantel-/zoomvegetatie in het ontwerp opgenomen.

Sinds 2015 wordt de natuurontwikkeling gemonitoord. Op veel plekken heeft de beplanting grote moeite gehad om aan te slaan. Belangrijke winstpunten zijn het intensief gebruik door dassen en de vestiging van Geelgors, Grasmus en Roodborsttapuit.

 

Bureau Schenkeveld project vorssel plattedel poel Bureau Schenkeveld project vorssel plattedel houtwal Bureau Schenkeveld project vorssel dassenbrucht

Start typing and press Enter to search

Bureau Schenkeveld project de Haar grote weegbreezonnebloem